چهارشنبه، ۲۹ دی ۱۳۹۵, ۱۹:۳۲
 
 

 اداره کل بازرسی کار

 آدرس: تهران- خیابان آزادی-نبش بهبودی-وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- طبقه سوم

  تلفن: 64492363 

 دورنگار :  66580163

  پست الکترونیکی مدیر کل بازرسی کار :  modirbazresikar@irimlsa.ir 

  پست الکترونیکی اداره کل بازرسی کار :  bazresikar@mcls.gov.ir