• کارگاه آموزشی ایمنی کار در ارتفاع در استان کرمانشاه برگزار گردید.

 • دوره آموزشی " بررسی حقوقی حوادث ناشی از کار" در استان اردبیل برگزار شد

 • آیین نامه ایمنی در عملیات انتقال نیروی برق به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسید .

 • تلاش برای ایمنی محیط کار در دولت تدبیر وامید بی نظیر بوده است

 • کارگاه آموزشی ایمنی کار در ارتفاع در استان کرمان برگزار گردید.

 • کارگاه آموزشی ایمنی کار در ارتفاع در استان یزد برگزار گردید.

 • دوره آموزشی " بررسی حقوقی حوادث ناشی از کار" در استان فارس برگزار شد

 • استقرار 10500 نفر مسئول ایمنی تایید صلاحیت شده در کارگاهها

 • دوره آموزشی " بررسی حقوقی حوادث ناشی از کار" در استان هرمزگان برگزار شد

 • حوادث ناشی ازکارمنجربه فوت از5/5 نفردرروزسال 92به 4نفردرپایان سال 94رسید

بخشنامه حداقل دستمزد سال 1396 

بخشنامه شماره 120979 در خصوص تکلیف ادارات کل اجرایی ، پیرو بخشنامه های ارتقاء بازرسی و ایمنی کار به شماره 78095 و مشاغل سخت و زیان آور به شماره 107264 توسط مقام عالی وزارت 

بخشنامه وزیر -شماره 107264 

بخشنامه شماره 78095 در خصوص ارتقاء بازرسی و ایمنی کار

 اطلاعیه ثبت نام مجدد دوره آزمون مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی

بخشنامه شماره 5 معاونت روابط کار در خصوص ایمنی کار

بخشنامه شماره 175824 " شیوه نامه جامع آموزش مسئولین ایمنی در کارگاه ها و فرایند طی دوره آموزشی جهت اخذ تایید صلاحیت مسئولین ایمنی"

شیوه نامه جامع آموزش ایمنی پیمانکاران

فرایند بررسی وصدور تاییدیه صلاحیت برای مسوول ایمنی

راهنمای اجرای آیین نامه مسوول ایمنی در کارگاهها

دستورالعمل شماره 44 معاونت روابط کار

دستورالعمل ارزیابی ریسک در معادن

 مصوبه شماره 70459/ت -49026هـ مورخ 23/6/93

مصوبه شماره 79102/ت -50525 هـ مورخ 14/7/93

مصوبه شماره 57348/ت -50581 هـ مورخ 25/5/93 

 دستورالعمل شماره 36 معاونت روابط کار

دستورالعمل شماره 31 معاونت روابط کار

دستورالعمل ارسال مقاله

دستورالعمل ستادی شماره 7 :  مدیریت دانش دراداره کل بازرسی کار

 

اخبار

انتشارات

 • تجهیزات جابجایی مواد و قطعات

 • ایمنی در برق

 • راهنمای اخذ صلاحیت ایمنی در امور پیمانکاری

 • مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با ایمنی و حوادث ناشی از کار

 • برنامه ریزی عملیاتی کمیته های حفاظت فنی

 • فعالیتهای عمومی ایمن سازی برای کار با نانو مواد مهندسی

 • حوادث کار -ایمنی در برق

 • حوادث کار از منظر حقوقی و فنی

 • ایمنی و بهداشت کار در کشاورزی ، شکار و جنگلداری

 • ایمنی و بهداشت کار

 • کتاب پرسش و پاسخ

 • کتاب مجموعه مقررات مشاغل سخت

 • کتاب آیین نامه ها

 • bazresikar-rahnama

 • مدیریت موثر

 • مدیریت ایمنی

 • ارگونومی

nycosh
ccohs
سازمان بین المللی کار
موسسه کار و تامین اجتماعی
civilica
ادارات کل استانهای کشورروزنامه رسمی کشور