• چهارمین جلسه کارگروه های بازرسی از کارگاههای پرخطر بازرسان کار سراسر کشور تشکیل شد.

 • معرفی 5 معدن زغالسنگ استان سمنان به مراجع قضایی به دلیل عدم رعایت الزامات آیین نامه ایمنی در معادن

 • کارگاه آموزشی ایمنی کار در ارتفاع در استان خراسان رضوی برگزار شد.

 • معرفی یکی از معادن استان گلستان به مراجع قضایی

 • برگزاری یکصد و سی و نهمین جلسه شورایعالی حفاظت فنی با حضور معاون روابط کار، مدیر کل بازرسی کار و رئیس مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار

 • انجام 15 بازرسی ویژه از کارگاه‌های پرخطر در استان خراسان شمالی

 • دوره آموزشی "بررسی حقوقی حوادث ناشی از کار" در استان خراسان جنوبی برگزار شد

 • کارگروه تخصصی بررسی مسائل و مشکلات کارگران دکل بند تشکیل شد

 • مدیر کل بازرسی کار و دبیر شورای عالی حفاظت فنی: استفاده از ظرفیت دانش آموزی برای شناسایی منازل پر ریسک از نظر نشت گاز منوکسید کرین

 • مدیرکل بازرسی کار و دبیر شورای عالی حفاظت فنی: ایمنی نه تنها مانع تولید نیست بلکه اشتغال پایدار در هر کارگاه وابسته به ایمنی در کار است

Loading
پرتال وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
آیین نامه ها

اخبار

سامانه پاسخگویی

سامانه اخذ گواهینامه تایید صلاحیت

سازمان الکترونیک وزارت کار

انتشارات

 • تجهیزات جابجایی مواد و قطعات

 • ایمنی در برق

 • راهنمای اخذ صلاحیت ایمنی در امور پیمانکاری

 • مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با ایمنی و حوادث ناشی از کار

 • برنامه ریزی عملیاتی کمیته های حفاظت فنی

 • فعالیتهای عمومی ایمن سازی برای کار با نانو مواد مهندسی

 • حوادث کار -ایمنی در برق

 • حوادث کار از منظر حقوقی و فنی

 • ایمنی و بهداشت کار در کشاورزی ، شکار و جنگلداری

 • ایمنی و بهداشت کار

 • کتاب پرسش و پاسخ

 • کتاب مجموعه مقررات مشاغل سخت

 • کتاب آیین نامه ها

 • bazresikar-rahnama

 • مدیریت موثر

 • مدیریت ایمنی

 • ارگونومی

Loading