تعیین اولویت نخست در میان مولفه های موثر بر وقوع حوادث در کارگاههای ساختمانی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی(AHP) ونرم افزار expert choise

زهراصالحی زنجانی  ۱۳۹۷/۰۱/۰۶
  فایلهای مرتبط
دراین پژوهش براساس مطالعات پیشین وبه کمک پرسشنامه 81 مولفه ای ، نظر افراد خبره که اکثرا از جمع بازرسان کار و کارشناسان رسمی دادگستری در بررسی حوادث بوده اند ، 5 فاکتور اصلی و 13 فاکتور فرعی موثر برایمنی کارگاههای ساختمانی شناسایی شده وبا استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی(AHP) و نظرات 3 خبره اصلی ، اطلاعات تحلیل شده اند تا میزان تأثیر هرکدام از عوامل بر ایمنی مشخص شود.

اظهار نظر

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید