بررسی تأثیر عوامل مدیریتی در بروز حوادث شغلی در صنعت ساختمان با استفاده از روش FTA خاکستری

سیدمرتضی ابوترابی  ۱۳۹۷/۰۲/۲۶
  فایلهای مرتبط
گزارش آماری سازمان تامین اجتماعی در سال1391حاکی از آن است که در بین صنایع مختلف، صنعت ساختمان دارای بیشترین تعداد حوادث ناشی از کار می‌باشد. از طرفی در این صنعت نیروی انسانی زیادی شاغل می‌باشند که صیانت از آنها توجه ویژه‌ای را می‌طلبد، لذا در این راستا شناسایی عوامل موثر در بروز حوادث شغلی در این صنعت از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این مقاله ابتدا عوامل موثر در بروز حوادث شغلی در صنعت ساختمان شناسایی، آنگاه از بین عوامل مذکور پر اهمیت ترین عامل شناسایی گردید که شامل عوامل مدیریتی بود. سپس با استفاده از روش FTA و به کارگیری دریچه های AND وOR نسبت به ریشه یابی علل عوامل مدیریتی اقدام گردید. با توجه به اینکه تعیین احتمال وقوع رویدادها به صورت قطعی در صنعت مذکور بسیار مشکل می باشد و به لحاظ ارتباط نزدیک اعداد خاکستری با بیان انسانی با به کارگیری اعداد خاکستری به عنوان ورودی دریچه ها، ضمن رتبه بندی احتمال وقوع رویدادهای میانی، احتمال وقوع رویداد نامطلوب اصلی نیز محاسبه گردید. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد که آنالیز درخت خطا با استفاده از اعداد خاکستری ابزاری بسیار مفید و موثر در ارزیابی ریسک می باشد.

اظهار نظر

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید