ارزیابی علت بنیادی بروز جراحات در ریخته گری

آقای مهندس بسطامی پور  ۱۳۹۷/۰۲/۳۰
  فایلهای مرتبط
از انتشار کتاب «پیشگیری از حوادث صنعتی »* توسط Heinrich در سال 1931 (پنجمین چاپ در سال 1980 ) چنین معمول گردید تا عامل بخش اعظم جراحات صنعتی، عملکرد غیرایمن پرسنل تعیین گردد. درواقع بسیاری از متخصصان مدرن ایمنی اغلب برآورد می نمایند که 80 درصد و یا بیشتر جراحات نتیجه اقدامات ناایمن بوده و تنها 20 درصد و یا کمتر از آن ناشی از شرایط ناایمن می باشد. اما در مقاله حاضر چنین استدلال شده که اقدامات غیرایمن به ندرت علت اصلی جراحات صنعتی است، زیرا این باور که جراحات به طور اساسی ناشی از موقعیت پرسنل است نتیجه دیدگاه معیوب از رفتار انسانی و تجزیه و تحلیل ضعیف در ریشه یابی و یک نگاه غلط از مسئولیتی است که متوجه کارفرمایان است. علتهای بنیادی بالقوه برای رفتار ناایمن به بررسی بهتر علت اساسی حوادث کمک می نماید. در این تحقیق همچنین برنامه های ایمنی بر مبنای رفتارشناسی نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

اظهار نظر

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید