پیشگیری از بیماری های شغلی

گردآوری و ترجمه : ‌ مهدی شرفی (بازرس کار استان خراسان جنوبی )  ۱۳۹۲/۰۶/۱۳
  فایلهای مرتبط
این مقاله به بررسی ماهیت پویا و مقیاس بیماری های شغلی و چالش های مرتبط با پیشگیری از آنها می پردازد. بر اساس تجارب و درس های آموخته شده در تشخیص و پیشگیری از بیماریهای شغلی، این مقاله استراتژی دفتر بین المللی کار را توصیف واز هیئت اجرایی سازمان دعوت به ارائه راهنمایی به منظور ارتقاء اثر بخشی عمل برای جلوگيری از بیماریهای شغلی (نتیجه طرح شده در بند 42 را ببینید) می کند.

اظهار نظر

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید