طبقه بندی عوامل بروز حوادث ناشی از کاربا بالابردر کارگاههای ساختمانی

محسن خلج - جواد طهماسبی  ۱۳۹۲/۱۰/۰۷
  فایلهای مرتبط
آمار حوادث ساختمانی بخش اعظمی از حوادث ناشی از کار در ایران را تشکیل می دهد. یکی از عوامل عمده درحوادث ساختمانی نیز مربوط به کاربرد بالابر ساختمانی در کارگاه می باشد. بنابراین در این نوشتار سعی گردیده است که تجزیه و تحلیلی در مورد انواع حوادث مربوط به بالابر صورت گیرد. در بخش اول ، پس از مقدمه تجزیه و تحلیل آماری در مورد حوادث ساختمانی وخصوصا حوادث مربوط به بالابر در استان قم در سال 1391 مورد بررسی قرار گرفته است. سپس تعریف بالابر و طبقه بندی انواع آن بیان گردیده است و به اجزاء و ساختمان بالابر و همچنین موقعیتهای استقرار آن پرداخته شده است.

اظهار نظر

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید