محافظت معدن کاران در برابر صدمات قوس الکتریکی

ترجمه و تدوین : محمدرضا گلدانی  ۱۳۹۳/۱۲/۱۲
  فایلهای مرتبط
صدمات قوس الکتریکی اغلب از نوع صدمات الکتریکی در معدن کاری است. اطلاعات MSHA نشان میدهد که 381 صدمه که از سال 1996 تا سال 2005 در صنعت استخراج معدن رخ داده است سوختگی بدون تماس ناشی از قوس الکتریکی است. مطالعه بیشتر روی این اطلاعات در بین سالهای 1996 تا 2001 نشان می دهد صدمات کاری به واسطه 5 نوع ابزار آلات شامل : قطع کننده جریان، هدایت کننده های جریان، ابزارهای دستی برق دار، اندازه گیرها و کنتورهای الکتریکی، تست کننده های هادیها و رساناها و فیشها می باشد. دستورالعملهای حفاظتی در برابر صدمات قوس الکتریکی که در دسترس کارگران صنایع پایه می باشد از استاندارد 70E ( استاندارد ایمنی در برابر الکتریسیته در محیط کار ( NFPA 70E ) استخراج شده است. NFPA 70E دستورالعملهای زیادی دارد که اگرچه میتوان از آنها برای محافظت مورد نیاز در برابر الکتریسیته موجود در محیط کار معدن استفاده شود اما برای تکمیل آنها میتوان از قانون و آیین نامه کد 30 دولت فدرال استفاده نمود. این مقاله اینکه چگونه NFPA 70E می تواند برای محلهای کار معدن بکار برده شود را شرح می دهد. بعد از آنالیز قدرت خطرات اصلی سیستم قوس الکتریکی با استفاده از جداول NFPA 70E یا روش محاسباتی که در IEEE 1584 بیان شده کامل شده است. NFPA 70E همچنین می تواند برای تعیین سطوح و انواع وسایل حفاظت شخصی مورد نیاز جهت محافظت معدنکاران در مقابل صدمات سوختگی استفاده شود. استفاده از شیوه های lockout و tagout ( LOTO ) در صنعت معدن نیز مورد بحث قرار خواهد گرفت. پیشنهادهای برای انتخاب بهتر ابزارهای دستی مجاز الکتریکی ارائه خواهد شد. توصیه هایی برای انتخاب اندازه گیری های الکتریکی و استفاده از آنها بر پایه قابلیت مقاومت گذار شده است.

اظهار نظر

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید