تعیین بار حوادث ناشی از کار شهر کرج بر اساس شاخص DALY

دکتر زهرا عابدی ، رضا میرزایی ، دکتر ایرج محمد فام ، دکتر ساناز غازی و شمس الدین علیزاده  ۱۳۹۳/۱۲/۱۶
  فایلهای مرتبط
کاربرد صحیح نتایج حاصل از این تحقیق همراه با مطالعه "هزینه- اثربخشی" مداخلات مورد نیاز ، می تواند فرصت بی بدیلی برای استفاده از شواهد در برنامه ریزی برای کنترل و مدیریت شرایط ایمنی کارگاهها و حوادث ناشی از کار باشد. بطور خلاصه باید مهم ترین صدمات و عوامل خطری که بیشترین بار مرگ و ناتوانی و معلولیت را موجب می شوند را شناسایی و هر یک را از نظر در دسترس بودن مداخلات و راهکارهای مدیریتی و فنی اثر بخش مثل هزینه – اثر بخشی این مداخلات ، وجود منابع انسانی ، مالی ، فناوری و ظرفیت سازمانی برای اجرای مداخلات ، وجود برنامه های مدون برای مداخله و کفایت عملکرد برنامه های پیشگیری و کنترل حال حاضر را ارزیابی کرد . نتایج این تحقیق ، قسمت عمده ای از شواهد لازم برای تعیین اولویتهای اساسی پژوهشی و تحقیقاتی ، توسعه منابع و تخصیص بودجه برای برنامه های پیشگیری و کنترل و همچنین مسایل آموزشی و فرهنگی در بخش برنامه ریزی و سیاست گزاری برای مدیریت ایمنی کارگاههای شهر کرج را فراهم می نماید. تاریخ و محل پژوهش: دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم و تحقیقات- اداره کل بازرسی کار 1391/4/5

اظهار نظر

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید