ارائه مدلی جهت ارزیابی ریسک ایمنی در صنعت ساختمان با استفاده از تصمیم گیری چند معیاره خاکستری

سید مرتضی ابوترابی - بازرس کار قزوین  ۱۳۹۴/۰۵/۱۲
  فایلهای مرتبط
گزارش آمارى سازمان تامین اجتماعى حاکى از آن است که در بین صنایع مختلف ، صنعت ساختمان داراى بیشترین حوادث ناشى از کار مى باشد، به طورى که علاوه بر فراوانى از شدت بالایى نیز برخوردار است. از طرفى در این صنعت نیروى انسانى زیادى شاغل م ىباشند که صیانت از آنها توجه ویژ هاى را م ىطلبد. لذا ارزیابى ریسک ایمنى در صنعت فوق گام موثرى در این راستا مى باشد. در این مطالعه با استفاده از روش تصمیم گیرى چند معیاره خاکسترى، روشى براى رتبه بندى ریسکهاى ایمنى در شرایط عدم قطعیت و کم بودن تعداد نمونه ها ارایه گردیده است.

اظهار نظر

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید