طراحی یک مدل ریاضی برای ارائه برنامه بازرسی از کارگاههای مشمول قانون کار

فریبا جدیدی  ۱۳۹۶/۰۵/۲۵
  فایلهای مرتبط
طراحی یک مدل ریاضی برای ارائه برنامه بازرسی از کارگاههای مشمول قانون کار
در این تحقیق شاخصهای مورد نیاز جهت انتخاب کارگاههای پرخطر با استفاده از روش حداقل مربعات در نرم افزار گمز وزن داده شده و با توجه به وزن هر شاخص ،کارگاهها با روش تاپسیس که یکی از مدل های تصمیم گیری چند شاخصه می باشد اولویت بندی گردید .نهایتأ یک مدل ریاضی با توجه به محدودیت های موجود در هر اداره کل کار جهت برنامه ریزی برای بازرسی از کارگاهها طراحی شده است .

اظهار نظر

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید