طراحی مدل ریاضی به منظور بازرسی هدفمند از کارگاه های تحت پوشش

نویسنده اول و مسئول : نوید اکبرپور/ نویسنده دوم : علی رضوانی  ۱۳۹۶/۱۰/۲۷
  فایلهای مرتبط
بازدیدهای دوره ای از کارگاه های مشمول قانون کار به منظور شناسایی کانون های پرخطر، کنترل حوادث و بیماری های شغلی که منجر به کشف خطرات بالقوه و همچنین کاهش حوادث ناشی از کار می شود، انجام می گیرد. بازدیدهای دوره ای بازرسان کار به دلیل کمبود نیروی انسانی کارآمد در فواصل زمانی مناسب مقدور نمی باشد، بنابراین امید است تا با طراحی یک نظام بازرسی جامع و کارآمد بتوان از هدر رفت سرمایه های انسانی و مادی جوامع کارگاهی جلوگیری کرد تا با فراهم آوردن محیطی ایمن به افزایش کیفیت و بهره وری تولیدات و خدمات پرداخت. در این مقاله سعی می شود تا با استفاده از مسائل کلاسیک فروشنده دوره گرد و مسیریابی وسایل حمل و نقل؛ بهترین مسیری که منجر به کاهش زمان طی شده بین کارگاهی و زمان بازدید از کارگاه توسط بازرسان می شود، را انتخاب کرد؛ تا فرصت بیشتری در اختیار آنها قرار داده شود که بتوانند از کارگاه های بیشتری بازدید به عمل آورند.

اظهار نظر

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید