سه شنبه، ۱۰ اسفند ۱۳۹۵, ۲۰:۳۲
 
 

  

ماده 96 قانون کار جمهوری اسلامی ایران :

بررسی حوادث ناشی از کار در کارگاههای مشمول این قانون و اظهار نظر در خصوص علل وقوع آنها و ارایه راههای پیشگیری و اعلام نتیجه به مراجع ذیصلاح .

فرآیند بررسی حادثه ناشی از کار در ادارات اجرایی