نحوه تشکیل کمیته حفاظت فنی           

 

الزام تشکیل کمیته حفاظت فنی به استناد ماده 93 قانون کار جمهوری اسلامی ایران می باشد :

به منظور جلب مشارکت کارگران و نظارت بر حسن اجرای  مقررات حفاظتی و بهداشتی در محیط کار و پیشگیری از حوادث و بیماریها ، در کارگاههایی که وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی ضروری تشخیص دهند کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار تشکیل خواهد شد .

تبصره 1- کمیته مذکور از افراد متخصص در زمینه حفاظت فنی و بهداشت حرفه ای وامور فنی کارگاه تشکیل می شود واز بین اعضاء، دو نفر شخص واجد شرایطی که مورد تأیید وزارتخانه های تعاون ، کار ورفاه اجتماعی و بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی باشد

تعیین می گردند که وظیفه شان برقراری ارتباط میان کمیته مذکور با کارفرما و وزارت تعاون ، کار ورفاه اجتماعی و

وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی می باشد.

تبصره 2- نحوه تشکیل و ترکیب اعضاء بر اساس دستورالعملهایی خواهد بود که توسط وزارت کار وامور اجتماعی و

وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی تهیه و ابلاغ خواهد شد .

توجه : به استناد ماده 2 آئین نامه کارگاههایی که دارای 25 نفر  و به بالا  نیرو شاغل داشته باشند ، کارفرما موکلف است نسبت به تشکیل کمیته حفاظت فنی اقدامات لازم را بعمل آورد .

تذکر : جلسات کمیته حفاظت فنی باید از کیفیت فنی مناسب برخوردار باشد

 

 

گردش کار اجرایی ماده 93 قانون کار (بر اساس آیین نامه اجرایی ) : 

 

 1- معرفی مسئول ایمنی طی یک نامه کتبی به اداره کار محل

2- معرفی اعضاء کمیته حفاظت به اداره کار محل

3- تشکیل کمیته حفاظت فنی در کارگاه با حضور اعضاء

4- ارسال صورت جلسات کمیته به صورت ماهیانه به اداه کار محل

5- بررسی صورت جلسات کمیته حفاظت فنی توسط اداره کار محل

6- اعلام نواقص صورت جلسات کمیته از اداره کار محل به کارگاه

7- اجرای مصوبات کمیته حفاظت فنی

8- پیگیری بازرس کار مربوطه از اجرای  صورت جلسه قبلی کمیته

 

 

راهنمای متقاضیان اخذ تایید صلاحیت شرکتهای خدماتی

 

-         بر اساس مصوبه شماره 38326/ت 27506 مورخ 5/9/81 و همچنین مصوبه شماره 84515/ت 34613 مورخ 15/12/84 هیات محترم وزیران، کیه شرکت های خدماتی و تعاونی ها جهت عقد قرارداد با دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی می بایست نسبت به اخذ گواهی تعیین صلاحیت اقدام نمایند .

-         واحدهای مشمول این مصوبات برای انجام اموری از قبیل حمل و نقل ، تعمیر و نگهداری ساختمان و ماشین آلات، امور آشپزخانه و رستوران، خدمات عمومی(نظیر نامه رسانی، تلفنچی، تنظیفات، نگهبانی، امور آبدارخانه، پیشخدمتی) نگهداری و خدمات فضای سبز ، چاپ و تکثیر ، امور بهره برداری از تاسیسات و نظایر آن ها می باشد .

-        جهت اخذ تایید صلاحیت شرکت های خدماتی و تعاونی ها متقاضیان می بایست به انجمن های صنفی کارفرمایان شرکت های خدماتی، پشتیبانی و فنی و مهندسی در استانی که شرکت ثبت شده است  ، مراجعه نمایند .

-         شرکت های مشمول این دستورالعمل باید دارای دفاتر قانونی مورد تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده و ارایه مفاصاحساب مالیاتی و مفاصاحساب تامین اجتماعی و ارایه جواز کسب الزامی است .

-         انجمن های صنفی شرکت های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی موظف به اخذ مدارک کارفرمایان شرکت های خدماتی و تشکیل پرونده می باشند .

-         انجمن های صنفی موظفند پس از اخذ مدارک و تایید صحت و سقم آن نسبت به برگزاری کلاس های آموزشی و ارسال مدارک به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان برای صدور گواهینامه اقدام نمایند .

-        وبگاه کانون انجمن های صنفی کارفرمایان شرکت های خدماتی، پشتیبانی و فنی و مهندسی به نشانی www.kanonask.com  
می باشد .