راهنمای متقاضیان اخذ مجوز تایید نقشه های ساختمانی (ماده 87 قانون کار)

ماده ۸۷  قانون کار

اشخاص حقیقی و حقوقی که بخواهند کارگاه جدیدی احداث نمایند و یا کارگاه های موجود را توسعه دهند ، مکلفند بدوا برنامه کار و نقشه های ساختمانی و طرح های مورد نظر را از لحاظ پیش بینی در امر حفاظت فنی و بهداشت کار ، برای اظهار نظر و تایید به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال دارند . وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نظرات خود را ظرف مدت یک ماه اعلام نماید .بهره برداری از کارگاه های مزبور منوط به رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی خواهد بود .

شرح مراحل فرایند پاسخ به استعلام در خصوص بررسی نقشه‌های ساختمانی از حیث ایمنی کار و حفاظت فنی

1- کارفرمایانی که طبق پروانه معتبر قصد ساخت و ساز در بخشهای صنعتی، کشاورزی، تجاری و اداری را دارند برنامه کار و نقشه های ساختمانی و طرحهای مورد نظر (مطابق با مدارک ذیل) را از لحاظ پیش بینی در امر حفاظت فنی و بهداشت کار برای اظهار نظر و تایید به ادارات بازرسی کار استان یا شهرستان ارسال می‌نمایند.

الف- دفترچه محاسباتی

ب- اصل یا تصویر پروانه ساختمانی

ج- اصل یا تصویر موافقت اصولی

د- نقشه های تاسیسات مکانیکی و برقی ( نقشه مسیر گاز، آب، برق، بخار، سپتیک و کانال های مربوطه)

و- نقشه سایت پلان و معماری و برشها و جزئیات اجرا و سازه

2- بازرس کار موارد ذیل را بررسی و نتیجه را اعلام می‌نماید:

الف- مطابقت نقشه های ساختمانی با مقررات مندرج در آئین نامه های حفاظتی و بهداشتی بویژه رعایت عوامل فیزیکی مثل نور، تهویه و غیره

ب- تطبیق طراحی محل نصب دیگ بخار برابر آئین نامه های حفاظتی مولد بخار و دیگهای آبگرم

ج- مطابقت نقشه های مربوط به انبارها و مخازن مواد قابل اشتعال و انفجار و مواد خطرناک با توجه به آئین نامه پیشگیری و مبارزه با آتش سوزی در کارگاه ها و آئین نامه مواد خطرناک و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

د- طراحی سرویس های بهداشتی به تعداد لازم

ه- طراحی پله های اضطراری مطابق با استانداردهای موجود

و- طراحی درب و مسیرهای مناسب برای خروج اضطراری روی نقشه

ز- طراحی محل مناسب برای سیستم موتورخانه

ح- طراحی کف شویهای مناسب برای کارگاه به منظور نظافت آنها

ط- طراحی سیستم تصفیه خانه و کانال های ارتباطی مربوط برای انتقال فاضلاب و تصفیه آن

ی- طراحی فضای مناسب برای رختکن، نمازخانه، ناهارخوری، انبارها، و واحد فنی

ک- طراحی سیستم ارت و نمایش چاه ارت در نقشه سایت پلان

ل- طراحی سیستم اعلام و اطفاء حریق به همراه نمایش محل استقرار مخزن آب در سایت پلان

3-در صورت وجود موارد مغایر با مقررات ایمنی و حفاظت فنی  بازرس کار به منظور جلوگیری از وقوع حوادث نابهنگام در احداث ساختمان و لحاظ نمودن مقررات ایمنی در انجام کار با توجه به آئین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی ابلاغیه لازم برای توجیه کارفرما تنظیم و به نامبرده ارسال یا تحویل نماید.

4- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نظرات خود را ظرف مدت یکماه اعلام می‌نماید، بهره برداری از کارگاه های مزبور منوط به رعایت مقررات حفاظتی، ایمنی و بهداشت کار خواهد بود.

5- هزینه بررسی نقشه های فوق الذکر بر حسب ماده 67 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت به ازای هر متر مربع 1875 ریال است.

 

نمودار گردش کار

شماره تماس با کارشناسان مرتبط :   64492738-021