بازدید کننده گرامی

ضمن تشکر از توجه شما و نظر به پیشرفت تکنولوژی و تغییرات فرایند کار در صنایع و با استناد به ماده 85 قانون کار ( رعایت دستورالعمل هایی که از طریق شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار جهت تامین حفاظت فنی تدوین می شود ، برای کلیه کارگاهها ، کارفرمایان ، کارگران و کارآموزان الزامی است)، این اداره کل در نظر دارد در راستای اهداف معاونت روابط کار وزارت متبوع و صیانت از نیروی کار به بازنگری آیین نامه های نوشته شده و تدوین آیین نامه های جدید بپردازد.

پیشنهاد و نظرات ارزشمند شما می تواند راهنمای ما در این امر خطیر باشد.

نام و نام خانوادگی را وارد کنید!
عنوان آیین نامه ایمنی مورد نظر را وارد کنید!
فرمت فایلهای قابل ارسال: gif,jpg,jpeg,pdf,doc,docx,xls,xlsx,zip,rar
ایمیل ارسال کننده را وارد کنید!

جهت پیگیری شماره پیگیری خود را وارد نمایید