منبع فایل 3 - نمایش فایل

آیین نامه ایمنی در صنایع ریخته گری (قطعه ریزی و لوله ریزی)

توضیح مختصر
این آیین نامه مشتمل بر دوازده فصل و 337 ماده و 6 تبصره به استناد مواد 85 و 91 قانون کارجمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ 92/12/13 شورای عالی حفاظت فنی تهیه و در تاریخ 93/1/24 به تصویب وزیر تعاون , کار و رفاه اجتماعی رسیده است و 15 روز پس از درج در روزنامه رسمی لازم الاجرا می باشد. آیین نامه مذکور جایگزین مواد 1 الی 7 آیین نامه و مقررات حفاظت در ریخته گری , آهنگری و جوشکاری که در تاریخ 1347/8/20 توسط شورایعالی حفاظت فنی تهیه گردیده , می باشد.
توضیحات

اظهار نظر

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید