فراخوان آیین نامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی

 

فراخوان ارائه نطرات و پیشنهادات در خصوص بازنگری و تدوین آیین نامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی

اداره تدوین آیین نامه و دستورالعملها ی ایمنی اداره کل بازرسی کار در سال 1391 اقدام به بازنگری آیین نامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی نموده است .


​این بازنگری با رویکرد ایمنی و حفاظت فنی در تمامی بخش های ساخت و سازشهری و روستایی و  فعالیت عمرانی در حوزه های سد سازی ، تونل ، پل ، راه ، بنادر ، سازه های زیرزمینی ، فضای بسته سازه های فلزی ، بتنی ، سازه های فضا کار ، کار در بلندی و سایر موارد می باشد که توسط کمیته بازنگری و تدوین آیین نامه مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرد .

لذا از متخصصین ، مشاورین ، پیمانکاران و کارفرمایان مطلع دعوت بعمل می آید تا نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص فصول پیشنهادی و نواقص موجود در آیین نامه مصوب سال 1381 شورایعالی حفاظت فنی

آیین نامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی

                                       

به همراه دلایل توجیهی در قالب فرم ذیل 

formefarakhan از طریق پست الکترونیکی این اداره کل ارسال نمایید . (bazresikar@irimlsa.ir)

    لازم بذکر است پس از نهایی شدن پیش نویس ، متن در این سایت قرار خواهد گرفت .