یکی از وظایفی که قانون گذار در ماده 96 قانون کار بر عهده بازرسی کار قرارداده، رسیدگی به حوادث ناشی از کار در کارگاه های مشمول و تجزیه و تحلیل عمومی و آماری اینگونه موارد به منظور پیشگیری حوادث می باشد .

در همین راستا تمامی حوادث ناشی از کار بوقوع پیوسته در کارگاه های مشمول قانون کار پس ازانعکاس به اداره بازرسی کار، توسط بازرسان کار کشور بررسی و گزارش فنی و تخصصی آن به مرجع  قضایی ارسال می گردد.

بر این اساس حوادث بررسی شده توسط بازرسان کار به عنوان یک حلقه در چرخه مدیریت دانش،منبع ارزشمندی می باشند که می تواند مورد استفاده دست اندرکاران و علاقمندان امور ایمنی قرار گرفته و زمینه استفاده و تولید دانشهای جدید را در این حوزه فراهم نمایند.

همچنین در اجرای سیاستهای کلان دولت تدبیر و امید و بمنظور آگاهی و ایجاد  فرهنگ پیشگیری از حوادث ناشی از کار ، اداره کل بازرسی کار تصمیم به اطلاع رسانی حوادث با شدت و فراوانی بالا را نموده تا مورد بهره برداری کارگران ، کارفرمایان ، مهندسان ناظر ، مسوولان ایمنی و ... قرار گیرد .

لذا تقاضا داریم با ارسال نقطه نظرات و تجربیات ارزشمند خود در زمینه حوادث ناشی از کار اتفاق افتاده زمینه بهبود مطالب ارایه شده در این بخش را برای ما فراهم نمایید.

حادثه ناشی از کار