صفحه نخست » مدیریت دانش

فراخوان عمومی جهت ارسال طرح ها و پیشنهادات

 با توجه به اینکه سازمان ملی بهره وری ایران در نظر دارد طرحی را تحت عنوان " توسعه و تبادل تجارب موفق بهره وری " در سطح سازمان ها ،دستگاه های اجرایی و بنگاه های اقتصادی اجرایی نماید و در آن مقرر است فعالیت های انجام پذیرفته در عرصه های ذیل مستند شده و در چارچوب بخش های پژوهشی سازمان مورد بررسی قرار گیرد تا طرح های منتخب جهت ارائه و بهره گیری مناسب با سایر سازمان ها ، دستگاه های اجرایی و بنگاههای اقتصادی مبادله شود لذا همکاران محترم می توانند طرح ها و پیشنهادات خود را جهت بررسی و ارائه به سازمان ملی بهره وری ایران برای کمیته مدیریت دانش ارسال نمایند .


طرح های قابل ارائه :

- توسعه اقتصاد دانش بنیان

- توانمند سازی نیروی کار

-  مدیریت مصرف انرژی

- افزایش سهم سرمایه انسانی در تولید 

- توانمندسازی تولید کنندگان داخلی

- بهره وری سبز

- ارتقاء فرهنگ بهره وری

- اصلاح الگوی مصرف

- طراحی الگوی ارتقاء بهره وری

تازه ها

تازه ها

تازه ها

المپیاد ایمنی در کرمان برگزار می شود
ترجمه نشریه سازمان بین المللی کار (ILO) توسط دکتر مظفری، مدیر کل بازرسی کار و دبیر شورای عالی حفاظت فنی
ترجمه مقاله "ارزیابی علت بنیادی بروز جراحات در ریخته گری" در بخش مقالات مرتبط بارگزاری شد.
مقاله "بررسی تأثیر عوامل مدیریتی در بروز حوادث شغلی در صنعت ساختمان با استفاده از روش FTA خاکستری" که توسط آقای سید مرتضی ابوترابی ، بازرس کار استان قزوین تهیه شده در بخش مقالات مرتبط بارگذاری گردید
ویژه نامه روز جهانی ایمنی و بهداشت کار- اردیبهشت 1397