فراخوان عمومی جهت ارسال طرح ها و پیشنهادات

 با توجه به اینکه سازمان ملی بهره وری ایران در نظر دارد طرحی را تحت عنوان " توسعه و تبادل تجارب موفق بهره وری " در سطح سازمان ها ،دستگاه های اجرایی و بنگاه های اقتصادی اجرایی نماید و در آن مقرر است فعالیت های انجام پذیرفته در عرصه های ذیل مستند شده و در چارچوب بخش های پژوهشی سازمان مورد بررسی قرار گیرد تا طرح های منتخب جهت ارائه و بهره گیری مناسب با سایر سازمان ها ، دستگاه های اجرایی و بنگاههای اقتصادی مبادله شود لذا همکاران محترم می توانند طرح ها و پیشنهادات خود را جهت بررسی و ارائه به سازمان ملی بهره وری ایران برای کمیته مدیریت دانش ارسال نمایند .


طرح های قابل ارائه :

- توسعه اقتصاد دانش بنیان

- توانمند سازی نیروی کار

-  مدیریت مصرف انرژی

- افزایش سهم سرمایه انسانی در تولید 

- توانمندسازی تولید کنندگان داخلی

- بهره وری سبز

- ارتقاء فرهنگ بهره وری

- اصلاح الگوی مصرف

- طراحی الگوی ارتقاء بهره وری