اخبار

- ترجمه مقاله "ارزیابی علت بنیادی بروز جراحات در ریخته گری"

ترجمه مقاله "ارزیابی علت بنیادی بروز جراحات در ریخته گری" در بخش مقالات مرتبط بارگزاری شد.

مقاله "ارزیابی علت بنیادی بروز جراحات در ریخته گری " که توسط آقای بابک بسطامی پور، بازرس کار در ستاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ترجمه شده در بخش مقالات مرتبط بارگذاری گردید.

 

چکیده:
از انتشار کتاب «پیشگیری از حوادث صنعتی » توسط Heinrich در سال 1931 (پنجمین چاپ در سال 1980 ) چنین معمول گردید تا عامل بخش اعظم جراحات صنعتی، عملکرد غیرایمن پرسنل تعیین گردد. درواقع بسیاری از متخصصان مدرن ایمنی اغلب برآورد می نمایند که 80 درصد و یا بیشتر جراحات نتیجه اقدامات ناایمن بوده و تنها 20 درصد و یا کمتر از آن ناشی از شرایط ناایمن می باشد. اما در مقاله حاضر چنین استدلال شده که اقدامات غیرایمن به ندرت علت اصلی جراحات صنعتی است، زیرا این باور که جراحات به طور اساسی ناشی از موقعیت پرسنل است نتیجه دیدگاه معیوب از رفتار انسانی و تجزیه و تحلیل ضعیف در ریشه یابی و یک نگاه غلط از مسئولیتی است که متوجه کارفرمایان است. علتهای بنیادی بالقوه برای رفتار ناایمن به بررسی بهتر علت اساسی حوادث کمک می نماید. در این تحقیق همچنین برنامه های ایمنی بر مبنای رفتارشناسی نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

 

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۱۰:۴۹
اداره کل بازرسی کار |

نظرات بینندگان


نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید