اخبار

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد درخواست شاکی در خصوص ابطال آیین نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی به استناد ماده 106 قانون کار

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد درخواست شاکی در خصوص ابطال آیین نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی به استناد ماده 106 قانون کار
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد درخواست شاکی در خصوص ابطال آیین نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی به استناد ماده 106 قانون کار

 

دیوان عدالت اداری درخواست شاکی مبنی بر ابطال آیین نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی به استناد ماده 106 قانون کار را رد کرد.

 

در دادخواست تسلیمی شاکی با استناد به ماده 106 قانون کار بر ضرورت پیشنهاد مشترک وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و متعاقباً تصویب هیئت وزیران برای تدوین دستورالعمل ها و آیین­ نامه ­های مربوط به فصل چهارم قانون کار اشاره شده است؛ در این راستا هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری با عنایت به دفاعیات اداره کل بازرسی کار ضمن رد دادخواست شاکی بر استقلال شورای عالی حفاظت فنی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تصویب ضوابط حفاظت فنی تایید داشته است.

 

 

در بخش هایی از این دادنامه آمده است:

 

 دادنامه آرای هیات تخصصی

کلاسه پرونده: هـ ع/97/1916

موضوع  ابطال آیین نامه شماره 213445 مورخ 6/11/1394 مصوب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

تاریخ:  چهارشنبه 7 اسفند 1398

شماره دادنامه:  9809970906011068

هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی

 * شماره پــرونـــده : هـ ع/97/1916    شماره دادنامه : 9809970906011068  

  تاریخ :98/12/7

* طرف شکایت : وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

* مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال آیین نامه آیین نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی به شماره 213445 مورخ 1394/11/6 مصوب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال آیین نامه شماره 213445 مورخ 6/11/1394 مصوب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :


 

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

بر اساس ماده 106 قانون کار، « دستورالعمل ها و آیین­ نامه ­های اجرایی مربوط به فصل چهارم قانون کار به پیشنهاد مشترک وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.» همچنین تبصره یک ماده 86 قانون کار تهیه آیین نامه ­های مربوط به حفاظت فنی کارگران در محیط کار در حدود وظایف شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار می­باشد و با توجه به این که آیین نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی که در 7 ماده و 10 تبصره در تاریخ 16/6/1394 در شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار تدوین و در تاریخ 16/11/1394 توسط وزیر تعاون تصویب گردیده و با توجه به عدم رعایت ماده 106 قانون کار تصویب آیین نامه مشاوران حفاظت فنی خارج از حدود اختیارات وزیر تعاون است.

 

* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل بازرسی کار به موجب لایحه شماره 153900 مورخ 1397/8/6 به طور خلاصه توضیح داده است که :

1. اگرچه ماده 106 قانون کار، تهیه دستورالعمل­ ها و آیین نامه های اجرایی مربوط به فصل چهارم قانون منوط به پیشنهاد مشترک وزارت کار و امور اجتماعی و بهداشت شده است لیکن بر اساس ماده 86 همین قانون، شورای عالی حفاظت فنی مسـئول تهیه مـوازین و آیین نامه های حفاظـت فنی شده است بنابراین موزاین و آیین نامه­ های حفاظـت فنی متفاوت از آیین نامه های اجرایی موضوع ماده 106 قانون کار است.

2. براساس ماده 85 قانون کار، قانونگذار به تشریح وظایف وزارت کار و امور اجتماعی و نیز بهداشت و درمان در خصوص حفاظت فنی و بهداشت کار پرداخته که این امر موید تفکیک وظایف هر یک از دستگاه ها بوده است.

3. به تصریح صدر ماده 86 ، تهیه موازین و آیین نامه­های حفاظت فنی منحصرا و بدون دخالت وزارت بهداشت ، بر عهده شورای عالی حفاظت فنی گذاشته شده است که مصوبات آن با تصویب وزیر محترم کار قابلیت اجرایی دارد.

مفاد ماده 91 قانون کار، کارفرمایان را مکلف به تبعیت از مصوبات شورای عالی حفاظت فنی دانسته است در این خصوص لازم به ذکر است:

قانونگذار با تاکید بر اجرای مصوبات شورای عالی حفاظت فنی، کارفرمایان را مکلف به آن دانسته و در صورت استناد به ماده 106 قانون کار باید مصوبات هیئت وزیران را مورد عمل قرار می­داد.

به موجب ماده 176 قانون کار، عدم رعایت مفاد ماده 91 توسط کارفرمایان جرم تلقی گردیده است بنابراین آیین نامه ­های موضوع ماده 91 دارای ضمانت اجرا هستند در حالی که آیین نامه ­های موضوع ماده 106 فاقد ضمانت اجرا هستند.

5. رویه قضایی نشان دهنده استقلال شورای عالی حفاظت فنی است.

6. قرائن موجود در قانون کار نشان می­دهد در مواردی که نظر قانونگذار همکاری دو یا چند وزارت خانه بوده به صراحت تصریح شده است و چنین تصریحی در مورد موضوع متنازع فیه وجود ندارد.

7. استدلال مهم برای استقلال تصمیمات مقام وزارت کار مفاد اصل 138 قانون اساسی است. چرا که معنا ندارد وزیر به حکم مقرر در این قانون عمل نماید و سپس آیین نامه های مورد عمل خود را به تصویب هیئت وزیران برساند و در واقع چنین تفسیری از ماده 106 قانون کار توالی فاسدی به همراه دارد.

در صورت تفسیر مبتنی بر نظر شاکی، در عمل رعایت اصل سه جانبه گرایی در مواد قانون کار، بی معنی و بلا اثر خواهد بود و با فرض تصویب مصوبات توسط هیئت وزیران، شورای عالی حفاظت فنی نهادی تشریفاتی خواهد شد. بنابراین آیین نامه مورد شکایت بر اساس وظایف شورای عالی حفاظت فنی تهیه و تنظیم گردیده است.

 

*رای هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی :

نظر به آنکه آیین نامه شماره 213445 مورخ 6/11/94 مصوب وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی که مورد شکایت شاکی خانم فاطمه گودرزی واقع شده است در راستای تبصره 1 و 2 ماده 86 قانون کار تدوین شده است و شورای عالی حفاظت فنی مسئولیت تدوین ضوابط حفاظت فنی کار می باشد لذا مصوبه مورد شکایت خارج از حدود صلاحیت مرجع مقررات گذار نبوده و مخالفتی با قوانین و مقررات ندارد. لذا به استناد ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر و اعلام می گردد.این رأی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. /ت

 

 

رحیم باقری زیاری

رئیس هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی

دیوان عدالت اداری

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۰۹:۱۷

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید