تعداد بازدیدکنندگان

۱۶ نفر
۳۲,۴۶۹,۱۱۲ نفر
۱۹,۴۲۵ نفر
۳۵,۹۰۳ نفر
۱۴ مهر ۱۳۹۴
۵۵,۳۱۵ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۴/۲۶ ۴۲۸   کاربر ۹۴۸   صفحه
۰۴/۲۵ ۷۵۹   کاربر ۱,۷۷۴   صفحه
۰۴/۲۴ ۸۰۷   کاربر ۱,۶۴۱   صفحه
۰۴/۲۳ ۲,۲۵۱   کاربر ۲,۸۸۲   صفحه
۰۴/۲۲ ۳۶۳   کاربر ۶۶۵   صفحه
۰۴/۲۱ ۴۳۶   کاربر ۸۲۷   صفحه
۰۴/۲۰ ۶۸۳   کاربر ۱,۳۸۷   صفحه
۰۴/۱۹ ۷۵۵   کاربر ۱,۶۲۰   صفحه
۰۴/۱۸ ۴۴۹   کاربر ۷۴۲   صفحه
۰۴/۱۷ ۷۱۸   کاربر ۱,۵۱۹   صفحه
۰۴/۱۶ ۸۱۹   کاربر ۱,۹۱۳   صفحه
۰۴/۱۵ ۳۵۰   کاربر ۶۴۳   صفحه
۰۴/۱۴ ۴۲۶   کاربر ۷۱۸   صفحه
۰۴/۱۳ ۷۲۴   کاربر ۱,۴۵۱   صفحه
۰۴/۱۲ ۷۵۰   کاربر ۱,۵۵۴   صفحه
۰۴/۱۱ ۷۶۱   کاربر ۱,۶۱۴   صفحه
۰۴/۱۰ ۷۴۷   کاربر ۱,۲۹۲   صفحه
۰۴/۰۹ ۸۴۴   کاربر ۱,۷۲۴   صفحه
۰۴/۰۸ ۳۸۲   کاربر ۷۴۹   صفحه
۰۴/۰۷ ۵۲۵   کاربر ۱,۲۲۳   صفحه
۰۴/۰۶ ۷۶۲   کاربر ۱,۴۱۷   صفحه
۰۴/۰۵ ۷۵۵   کاربر ۱,۳۸۶   صفحه
۰۴/۰۴ ۷۰۵   کاربر ۱,۴۷۰   صفحه
۰۴/۰۳ ۷۹۱   کاربر ۱,۷۵۳   صفحه
۰۴/۰۲ ۸۱۸   کاربر ۱,۶۴۵   صفحه
۰۴/۰۱ ۴۲۱   کاربر ۷۷۰   صفحه
۰۳/۳۱ ۴۷۵   کاربر ۸۳۲   صفحه
۰۳/۳۰ ۷۱۲   کاربر ۱,۲۶۰   صفحه
۰۳/۲۹ ۷۷۷   کاربر ۱,۳۶۶   صفحه
۰۳/۲۸ ۸۲۲   کاربر ۱,۶۲۶   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۵۲,۹۴۵ ۳ %

ساعت ۱ تا ۲
۳۴,۱۱۴ ۲ %

ساعت ۲ تا ۳
۲۳,۱۱۰ ۱ %

ساعت ۳ تا ۴
۱۴,۹۹۶ ۱ %

ساعت ۴ تا ۵
۱۲,۵۱۹ ۱ %

ساعت ۵ تا ۶
۱۲,۶۶۶ ۱ %

ساعت ۶ تا ۷
۱۸,۸۴۲ ۱ %

ساعت ۷ تا ۸
۴۷,۱۶۵ ۲ %

ساعت ۸ تا ۹
۱۱۰,۵۵۸ ۵ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۱۴۷,۴۸۴ ۷ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۱۶۵,۱۷۵ ۸ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۱۸۴,۹۷۳ ۹ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۱۷۲,۱۳۲ ۹ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۱۵۱,۱۷۳ ۷ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۱۳۰,۶۷۱ ۶ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۱۱۱,۱۲۰ ۵ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۹۵,۱۲۱ ۵ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۸۱,۰۸۹ ۴ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۸۰,۳۳۴ ۴ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۷۴,۴۵۹ ۴ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۷۴,۷۷۷ ۴ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۷۹,۴۶۳ ۴ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۷۷,۹۵۲ ۴ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۷۱,۱۸۰ ۴ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۱۸,۸۰۵,۸۵۳ ۵۹ %
ZZZ
ZZZ
۶,۳۲۳,۲۴۳ ۲۰ %

۱,۶۳۲,۷۵۹ ۵ %
USA
USA
۱,۵۷۶,۳۴۹ ۵ %
EU
EU
۱,۴۶۱,۸۲۲ ۵ %
DEU
DEU
۶۷۹,۷۵۴ ۲ %
GBR
GBR
۳۴۲,۸۲۶ ۱ %
RUS
RUS
۳۲۷,۷۱۶ ۱ %
ROM
ROM
۲۹۰,۱۶۲ ۱ %
FRA
FRA
۱۶۰,۶۷۷ ۱ %
CHN
CHN
۹۰,۸۰۰ ۰ %
ITA
ITA
۶۶,۰۲۵ ۰ %
NOR
NOR
۶۱,۲۱۴ ۰ %
TUR
TUR
۵۵,۲۰۲ ۰ %
POL
POL
۴۱,۵۸۵ ۰ %
FIN
FIN
۴۱,۱۸۵ ۰ %
CAN
CAN
۳۴,۸۲۶ ۰ %
UKR
UKR
۳۴,۸۲۲ ۰ %
DNK
DNK
۳۴,۳۲۴ ۰ %
NLD
NLD
۲۹,۳۷۹ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۳۵۳,۸۳۵ ۴۷ %
Firefox
Firefox
۲۰۰,۳۳۲ ۲۷ %
Mozilla
Mozilla
۵۴,۶۹۴ ۷ %
Safari
Safari
۳۸,۸۰۸ ۵ %
IE 8.0
IE 8.0
۳۵,۶۶۵ ۵ %
IE 11.0
IE 11.0
۱۶,۵۶۸ ۲ %
IE 9.0
IE 9.0
۱۳,۲۵۹ ۲ %
Other
Other
۱۱,۸۴۰ ۲ %
Opera
Opera
۸,۰۶۳ ۱ %
IE 7.0
IE 7.0
۷,۶۷۶ ۱ %
IE 6.0
IE 6.0
۴,۸۴۰ ۱ %
IE 10.0
IE 10.0
۴,۲۰۵ ۱ %
Edge
Edge
۱,۱۳۶ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Windows 7 ۲۵۲,۸۳۲ ۳۴ %
Linux ۱۵۲,۷۹۶ ۲۱ %
XP ۱۰۶,۹۹۷ ۱۴ %
Windows 2003 ۹۷,۴۶۹ ۱۳ %
Other ۳۹,۶۰۳ ۵ %
iOS ۳۷,۲۵۸ ۵ %
Windows 10 ۲۱,۹۷۳ ۳ %
Android ۱۷,۷۹۹ ۲ %
Windows 8 ۱۱,۹۱۷ ۲ %
Vista ۳,۱۲۱ ۰ %
FreeBSD ۶ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
سختی کار ۳,۸۶۰
مشاغل سخت و زیان آور ۲,۰۶۳
مشاغل سخت ۱,۷۳۸
مشاغل سخت وزیان آور ۹۲۳
ایمنی کار در ارتفاع ۷۸۷
مشاغل سخت وزیان اور ۷۷۳
لیست مشاغل سخت ۶۵۹
اداره کل بازرسی کار ۶۵۲
بازرسی کار ۵۸۷
سخت و زیان آور ۵۸۴
لیست مشاغل سخت و زیان آور ۵۸۲
مشاغل سخت و زیان اور ۵۶۶
حوادث ناشی از کار ۴۸۶
وزارت کار ۴۶۷
کار در ارتفاع ۴۵۱
کارهای سخت و زیان آور ۴۱۴
درخواست بررسی و تطبیق مشاغل بیمه شده در کارهای سخت و زیان آور ۳۴۶
سختی کار تامین اجتماعی ۳۴۱
سخت وزیان اور ۳۳۲
قانون سختی کار ۳۰۸
آیین نامه حفاظت و بهداشت کار ۳۰۱
شعار ایمنی ۲۹۲
سخت وزیان آور ۲۸۱
older news google.com/url?sa=?q=how to ۲۷۰
اداره کار تهران ۲۶۴
آیین نامه ایمنی کار در ارتفاع ۲۶۳
مشاغل سخت و زیان آور کدامند ۲۵۵
اداره کار ۲۵۲
مشاغل سخت تامین اجتماعی ۲۵۲
فرم مشاغل سخت و زیان آور ۲۳۱
آیین نامه های حفاظت و بهداشت کار ۲۲۴
سایت سختی کار ۲۲۴
فرم سختی کار ۲۲۱
اداره بازرسی کار ۲۱۷
آدرس وزارت کار ۱۹۹
سختی زیان اور ۱۸۸
شرایط سختی کار ۱۸۵
بازرسی اداره کار ۱۸۰
دیه حوادث ناشی از کار ۱۸۰
مشاغل سخت وزیان آور کدامند ۱۷۶
فرم ۱۷۵
سخت و زیان اور ۱۶۸
bazresikar.mcls.gov.ir ۱۶۴
کارهای سخت وزیان اور ۱۶۲
سختی کار بیمه تامین اجتماعی ۱۶۰
لیست مشاغل سخت وزیان آور ۱۵۷
لیست مشاغل سخت از نظر بیمه ۱۵۷
کارهای سخت وزیان آور ۱۵۶
شعارهای ایمنی ۱۴۹
بازرس کار ۱۴۷