تعداد بازدیدکنندگان

۳۱ نفر
۳۰,۴۶۱,۱۶۹ نفر
۱۳,۹۶۵ نفر
۳۶,۷۵۰ نفر
۱۴ مهر ۱۳۹۴
۵۵,۳۱۵ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۳/۰۴ ۱۴۹   کاربر ۲۲۷   صفحه
۰۳/۰۳ ۶۳۷   کاربر ۱,۱۴۸   صفحه
۰۳/۰۲ ۸۸۷   کاربر ۱,۶۸۶   صفحه
۰۳/۰۱ ۸۹۳   کاربر ۱,۵۶۹   صفحه
۰۲/۳۱ ۹۱۳   کاربر ۱,۶۹۰   صفحه
۰۲/۳۰ ۱,۰۰۵   کاربر ۱,۹۴۷   صفحه
۰۲/۲۹ ۸۹۸   کاربر ۱,۹۰۱   صفحه
۰۲/۲۸ ۴۸۱   کاربر ۷۷۲   صفحه
۰۲/۲۷ ۵۲۱   کاربر ۹۵۴   صفحه
۰۲/۲۶ ۸۳۶   کاربر ۱,۵۶۹   صفحه
۰۲/۲۵ ۸۴۹   کاربر ۱,۶۱۶   صفحه
۰۲/۲۴ ۹۴۸   کاربر ۱,۷۲۶   صفحه
۰۲/۲۳ ۸۸۶   کاربر ۱,۷۵۱   صفحه
۰۲/۲۲ ۱,۰۲۳   کاربر ۱,۷۸۴   صفحه
۰۲/۲۱ ۴۷۰   کاربر ۱,۰۲۰   صفحه
۰۲/۲۰ ۵۶۸   کاربر ۹۷۳   صفحه
۰۲/۱۹ ۸۳۱   کاربر ۱,۵۰۸   صفحه
۰۲/۱۸ ۸۷۴   کاربر ۱,۷۶۱   صفحه
۰۲/۱۷ ۸۹۶   کاربر ۱,۸۰۷   صفحه
۰۲/۱۶ ۹۳۷   کاربر ۱,۹۰۹   صفحه
۰۲/۱۵ ۹۴۵   کاربر ۱,۸۲۷   صفحه
۰۲/۱۴ ۴۶۸   کاربر ۸۲۹   صفحه
۰۲/۱۳ ۴۶۹   کاربر ۷۸۸   صفحه
۰۲/۱۲ ۳۹۶   کاربر ۷۰۳   صفحه
۰۲/۱۱ ۷۰۳   کاربر ۱,۴۲۰   صفحه
۰۲/۱۰ ۹۱۵   کاربر ۱,۷۴۶   صفحه
۰۲/۰۹ ۱,۱۳۹   کاربر ۲,۱۵۷   صفحه
۰۲/۰۸ ۱,۰۴۲   کاربر ۱,۹۵۹   صفحه
۰۲/۰۷ ۵۵۶   کاربر ۹۳۰   صفحه
۰۲/۰۶ ۶۰۵   کاربر ۱,۱۶۲   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۵۱,۱۶۸ ۳ %

ساعت ۱ تا ۲
۳۲,۸۶۱ ۲ %

ساعت ۲ تا ۳
۲۲,۲۱۳ ۱ %

ساعت ۳ تا ۴
۱۴,۴۰۹ ۱ %

ساعت ۴ تا ۵
۱۲,۰۱۷ ۱ %

ساعت ۵ تا ۶
۱۲,۲۹۹ ۱ %

ساعت ۶ تا ۷
۱۸,۲۱۴ ۱ %

ساعت ۷ تا ۸
۴۵,۳۷۳ ۲ %

ساعت ۸ تا ۹
۱۰۶,۳۱۶ ۵ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۱۴۱,۶۰۷ ۷ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۱۵۸,۶۰۵ ۸ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۱۷۷,۲۱۵ ۹ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۱۶۵,۷۴۱ ۸ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۱۴۶,۴۵۳ ۷ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۱۲۶,۳۰۲ ۶ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۱۰۷,۶۴۱ ۶ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۹۱,۸۵۷ ۵ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۷۸,۵۱۸ ۴ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۷۷,۹۵۰ ۴ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۷۲,۲۴۰ ۴ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۷۲,۶۴۹ ۴ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۷۷,۲۸۸ ۴ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۷۵,۴۹۲ ۴ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۶۸,۵۰۵ ۴ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۱۷,۵۳۹,۶۶۲ ۵۸ %
ZZZ
ZZZ
۵,۸۷۴,۸۲۸ ۲۰ %

۱,۶۳۲,۷۵۹ ۵ %
USA
USA
۱,۵۰۱,۲۳۶ ۵ %
EU
EU
۱,۴۰۱,۹۹۰ ۵ %
DEU
DEU
۶۲۰,۲۸۴ ۲ %
GBR
GBR
۳۲۹,۵۰۷ ۱ %
RUS
RUS
۳۰۹,۷۱۱ ۱ %
ROM
ROM
۲۷۸,۰۱۱ ۱ %
FRA
FRA
۱۵۶,۲۳۷ ۱ %
CHN
CHN
۸۸,۶۱۷ ۰ %
ITA
ITA
۶۳,۱۱۹ ۰ %
NOR
NOR
۶۰,۴۷۷ ۰ %
TUR
TUR
۵۳,۳۶۴ ۰ %
FIN
FIN
۴۰,۳۴۷ ۰ %
POL
POL
۳۸,۰۹۵ ۰ %
UKR
UKR
۳۲,۲۱۸ ۰ %
CAN
CAN
۳۲,۰۳۵ ۰ %
DNK
DNK
۳۰,۴۹۲ ۰ %
NLD
NLD
۲۸,۷۳۳ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۳۲۹,۰۰۲ ۴۶ %
Firefox
Firefox
۱۹۴,۵۱۷ ۲۷ %
Mozilla
Mozilla
۵۳,۳۶۶ ۷ %
Safari
Safari
۳۵,۹۴۴ ۵ %
IE 8.0
IE 8.0
۳۵,۵۱۹ ۵ %
IE 11.0
IE 11.0
۱۶,۰۱۱ ۲ %
IE 9.0
IE 9.0
۱۳,۱۱۳ ۲ %
Other
Other
۱۱,۵۵۹ ۲ %
Opera
Opera
۷,۹۱۷ ۱ %
IE 7.0
IE 7.0
۷,۶۳۵ ۱ %
IE 6.0
IE 6.0
۴,۸۳۹ ۱ %
IE 10.0
IE 10.0
۴,۱۳۹ ۱ %
Edge
Edge
۹۹۶ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Windows 7 ۲۴۲,۴۷۹ ۳۴ %
Linux ۱۳۵,۸۳۲ ۱۹ %
XP ۱۰۵,۹۴۷ ۱۵ %
Windows 2003 ۹۷,۴۵۳ ۱۴ %
Other ۳۸,۹۷۶ ۶ %
iOS ۳۴,۴۲۸ ۵ %
Windows 10 ۱۹,۲۸۷ ۳ %
Android ۱۷,۰۸۳ ۲ %
Windows 8 ۱۰,۹۳۸ ۲ %
Vista ۳,۰۷۱ ۰ %
FreeBSD ۶ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
سختی کار ۳,۸۱۹
مشاغل سخت و زیان آور ۲,۰۵۵
مشاغل سخت ۱,۷۲۴
مشاغل سخت وزیان آور ۹۱۷
ایمنی کار در ارتفاع ۷۸۶
مشاغل سخت وزیان اور ۷۶۹
لیست مشاغل سخت ۶۵۸
اداره کل بازرسی کار ۶۴۱
بازرسی کار ۵۸۵
سخت و زیان آور ۵۸۱
لیست مشاغل سخت و زیان آور ۵۷۹
مشاغل سخت و زیان اور ۵۶۰
حوادث ناشی از کار ۴۷۹
وزارت کار ۴۶۷
کار در ارتفاع ۴۵۱
کارهای سخت و زیان آور ۴۱۳
سختی کار تامین اجتماعی ۳۴۱
درخواست بررسی و تطبیق مشاغل بیمه شده در کارهای سخت و زیان آور ۳۳۸
سخت وزیان اور ۳۲۸
قانون سختی کار ۳۰۳
آیین نامه حفاظت و بهداشت کار ۲۹۸
شعار ایمنی ۲۸۷
سخت وزیان آور ۲۸۱
older news google.com/url?sa=?q=how to ۲۷۰
آیین نامه ایمنی کار در ارتفاع ۲۶۲
مشاغل سخت و زیان آور کدامند ۲۵۳
اداره کار ۲۵۲
مشاغل سخت تامین اجتماعی ۲۵۰
اداره کار تهران ۲۴۰
فرم مشاغل سخت و زیان آور ۲۲۶
آیین نامه های حفاظت و بهداشت کار ۲۲۴
سایت سختی کار ۲۲۲
فرم سختی کار ۲۱۸
اداره بازرسی کار ۲۱۶
آدرس وزارت کار ۱۹۲
سختی زیان اور ۱۸۸
شرایط سختی کار ۱۸۲
بازرسی اداره کار ۱۷۹
مشاغل سخت وزیان آور کدامند ۱۷۶
دیه حوادث ناشی از کار ۱۷۱
سخت و زیان اور ۱۶۸
فرم ۱۶۷
bazresikar.mcls.gov.ir ۱۶۳
کارهای سخت وزیان اور ۱۶۲
لیست مشاغل سخت وزیان آور ۱۵۷
کارهای سخت وزیان آور ۱۵۶
سختی کار بیمه تامین اجتماعی ۱۵۶
لیست مشاغل سخت از نظر بیمه ۱۵۵
شعارهای ایمنی ۱۴۸
بازرس کار ۱۴۷