تعداد بازدیدکنندگان

۱۲ نفر
۳۶,۲۷۱,۱۳۷ نفر
۲۳,۴۲۷ نفر
۳۳,۳۹۵ نفر
۱۴ مهر ۱۳۹۴
۵۵,۳۱۵ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۸/۲۴ ۵۰۹   کاربر ۸۵۷   صفحه
۰۸/۲۳ ۸۱۷   کاربر ۱,۸۰۷   صفحه
۰۸/۲۲ ۹۱۴   کاربر ۱,۹۰۸   صفحه
۰۸/۲۱ ۹۰۸   کاربر ۱,۷۸۲   صفحه
۰۸/۲۰ ۸۶۸   کاربر ۱,۷۲۳   صفحه
۰۸/۱۹ ۹۰۴   کاربر ۱,۶۸۶   صفحه
۰۸/۱۸ ۶۴۷   کاربر ۸۷۴   صفحه
۰۸/۱۷ ۳۴۵   کاربر ۵۱۸   صفحه
۰۸/۱۶ ۳۳۵   کاربر ۶۵۶   صفحه
۰۸/۱۵ ۷۷۵   کاربر ۱,۴۳۲   صفحه
۰۸/۱۴ ۸۲۵   کاربر ۱,۶۲۷   صفحه
۰۸/۱۳ ۸۳۴   کاربر ۱,۴۹۷   صفحه
۰۸/۱۲ ۸۰۳   کاربر ۱,۷۶۰   صفحه
۰۸/۱۱ ۷۴۰   کاربر ۱,۲۹۰   صفحه
۰۸/۱۰ ۸۷۵   کاربر ۱,۴۱۹   صفحه
۰۸/۰۹ ۸۰۵   کاربر ۱,۴۴۷   صفحه
۰۸/۰۸ ۴۵۸   کاربر ۷۵۸   صفحه
۰۸/۰۷ ۷۵۵   کاربر ۱,۵۴۴   صفحه
۰۸/۰۶ ۸۱۰   کاربر ۱,۷۹۴   صفحه
۰۸/۰۵ ۸۳۳   کاربر ۱,۷۱۲   صفحه
۰۸/۰۴ ۴۷۲   کاربر ۷۴۹   صفحه
۰۸/۰۳ ۵۳۸   کاربر ۱,۱۰۸   صفحه
۰۸/۰۲ ۷۵۵   کاربر ۱,۳۹۹   صفحه
۰۸/۰۱ ۹۲۱   کاربر ۱,۸۱۴   صفحه
۰۷/۳۰ ۹۱۲   کاربر ۲,۲۰۹   صفحه
۰۷/۲۹ ۹۷۱   کاربر ۲,۰۳۷   صفحه
۰۷/۲۸ ۸۶۲   کاربر ۱,۷۸۴   صفحه
۰۷/۲۷ ۴۴۵   کاربر ۹۴۴   صفحه
۰۷/۲۶ ۵۴۲   کاربر ۱,۱۵۷   صفحه
۰۷/۲۵ ۸۶۸   کاربر ۲,۱۷۳   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۵۷,۵۹۲ ۳ %

ساعت ۱ تا ۲
۳۷,۳۵۱ ۲ %

ساعت ۲ تا ۳
۲۵,۰۹۸ ۱ %

ساعت ۳ تا ۴
۱۷,۰۱۶ ۱ %

ساعت ۴ تا ۵
۱۳,۳۴۶ ۱ %

ساعت ۵ تا ۶
۱۳,۵۹۱ ۱ %

ساعت ۶ تا ۷
۲۰,۳۶۴ ۱ %

ساعت ۷ تا ۸
۵۱,۸۸۵ ۲ %

ساعت ۸ تا ۹
۱۲۱,۱۷۳ ۶ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۱۶۲,۰۳۵ ۷ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۱۸۰,۷۲۷ ۸ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۲۰۰,۵۶۲ ۹ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۱۸۵,۹۷۵ ۸ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۱۶۳,۱۷۳ ۷ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۱۴۱,۶۹۶ ۶ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۱۲۰,۳۷۹ ۵ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۱۰۳,۲۳۷ ۵ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۸۷,۵۵۲ ۴ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۸۶,۰۴۲ ۴ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۸۰,۴۲۸ ۴ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۸۰,۵۲۹ ۴ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۸۶,۱۷۶ ۴ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۸۴,۱۲۲ ۴ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۷۶,۸۴۰ ۳ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۲۰,۸۹۲,۳۱۵ ۵۸ %
ZZZ
ZZZ
۷,۲۸۷,۸۴۰ ۲۰ %
USA
USA
۱,۷۵۹,۴۴۶ ۵ %

۱,۶۳۲,۷۵۹ ۵ %
EU
EU
۱,۵۹۲,۲۶۱ ۴ %
DEU
DEU
۸۱۴,۶۷۸ ۲ %
GBR
GBR
۴۱۲,۰۷۰ ۱ %
RUS
RUS
۳۶۴,۱۵۳ ۱ %
ROM
ROM
۳۲۳,۸۸۳ ۱ %
FRA
FRA
۱۷۷,۷۰۴ ۰ %
CHN
CHN
۱۰۰,۳۱۴ ۰ %
ITA
ITA
۸۲,۲۶۸ ۰ %
TUR
TUR
۶۵,۰۰۴ ۰ %
NOR
NOR
۶۲,۷۴۸ ۰ %
POL
POL
۴۹,۸۹۲ ۰ %
DNK
DNK
۴۷,۸۱۴ ۰ %
CAN
CAN
۴۳,۷۷۸ ۰ %
FIN
FIN
۴۳,۳۰۱ ۰ %
UKR
UKR
۳۸,۷۶۱ ۰ %
AUS
AUS
۳۵,۹۸۳ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۴۱۲,۶۹۹ ۴۹ %
Firefox
Firefox
۲۱۵,۰۰۵ ۲۶ %
Mozilla
Mozilla
۵۸,۳۹۶ ۷ %
Safari
Safari
۴۶,۳۷۳ ۶ %
IE 8.0
IE 8.0
۳۵,۸۳۶ ۴ %
IE 11.0
IE 11.0
۱۷,۸۰۱ ۲ %
IE 9.0
IE 9.0
۱۳,۶۰۰ ۲ %
Other
Other
۱۲,۷۴۸ ۲ %
Opera
Opera
۸,۳۲۶ ۱ %
IE 7.0
IE 7.0
۷,۷۴۸ ۱ %
IE 6.0
IE 6.0
۴,۸۵۹ ۱ %
IE 10.0
IE 10.0
۴,۳۰۶ ۱ %
Edge
Edge
۱,۴۵۱ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Windows 7 ۲۷۵,۳۴۵ ۳۳ %
Linux ۱۹۵,۳۲۴ ۲۴ %
XP ۱۰۹,۶۹۱ ۱۳ %
Windows 2003 ۹۷,۴۹۶ ۱۲ %
iOS ۴۴,۴۵۸ ۵ %
Other ۴۱,۹۴۹ ۵ %
Windows 10 ۲۸,۳۳۳ ۳ %
Android ۱۹,۴۹۰ ۲ %
Windows 8 ۱۴,۱۶۸ ۲ %
Vista ۳,۵۶۱ ۰ %
FreeBSD ۶ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
سختی کار ۳,۹۲۸
مشاغل سخت و زیان آور ۲,۰۹۳
مشاغل سخت ۱,۷۵۷
مشاغل سخت وزیان آور ۹۲۹
ایمنی کار در ارتفاع ۷۸۹
مشاغل سخت وزیان اور ۷۸۵
اداره کل بازرسی کار ۶۷۳
لیست مشاغل سخت ۶۶۱
بازرسی کار ۶۰۱
لیست مشاغل سخت و زیان آور ۵۹۱
سخت و زیان آور ۵۸۵
مشاغل سخت و زیان اور ۵۸۱
حوادث ناشی از کار ۵۰۰
وزارت کار ۴۶۹
کار در ارتفاع ۴۵۱
کارهای سخت و زیان آور ۴۲۱
درخواست بررسی و تطبیق مشاغل بیمه شده در کارهای سخت و زیان آور ۳۶۱
سختی کار تامین اجتماعی ۳۴۶
سخت وزیان اور ۳۳۳
قانون سختی کار ۳۲۵
شعار ایمنی ۳۰۷
اداره کار تهران ۳۰۶
آیین نامه حفاظت و بهداشت کار ۳۰۴
سخت وزیان آور ۲۸۱
older news google.com/url?sa=?q=how to ۲۷۰
آیین نامه ایمنی کار در ارتفاع ۲۶۴
اداره کار ۲۵۷
مشاغل سخت و زیان آور کدامند ۲۵۶
مشاغل سخت تامین اجتماعی ۲۵۵
فرم مشاغل سخت و زیان آور ۲۴۲
فرم سختی کار ۲۳۲
آیین نامه های حفاظت و بهداشت کار ۲۲۷
سایت سختی کار ۲۲۴
اداره بازرسی کار ۲۲۲
آدرس وزارت کار ۲۱۲
شرایط سختی کار ۲۰۱
دیه حوادث ناشی از کار ۲۰۱
بازرسی اداره کار ۱۹۱
سختی زیان اور ۱۸۸
فرم ۱۷۶
مشاغل سخت وزیان آور کدامند ۱۷۶
سخت و زیان اور ۱۶۸
bazresikar.mcls.gov.ir ۱۶۴
کارهای سخت وزیان اور ۱۶۳
سختی کار بیمه تامین اجتماعی ۱۶۱
کارهای سخت وزیان آور ۱۵۸
لیست مشاغل سخت وزیان آور ۱۵۷
لیست مشاغل سخت از نظر بیمه ۱۵۷
شعارهای ایمنی ۱۵۱
بازرس کار ۱۴۹