تعداد بازدیدکنندگان

۱۴ نفر
۳۴,۴۱۶,۹۲۴ نفر
۱۵,۸۳۸ نفر
۲۲,۹۹۳ نفر
۱۴ مهر ۱۳۹۴
۵۵,۳۱۵ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۶/۳۰ ۱۸۸   کاربر ۳۲۷   صفحه
۰۶/۲۹ ۳۳۴   کاربر ۴۹۰   صفحه
۰۶/۲۸ ۳۳۶   کاربر ۵۰۹   صفحه
۰۶/۲۷ ۶۱۴   کاربر ۱,۲۶۶   صفحه
۰۶/۲۶ ۷۱۵   کاربر ۱,۳۶۳   صفحه
۰۶/۲۵ ۷۸۵   کاربر ۱,۷۴۰   صفحه
۰۶/۲۴ ۹۲۹   کاربر ۱,۶۹۱   صفحه
۰۶/۲۳ ۴۲۰   کاربر ۶۴۸   صفحه
۰۶/۲۲ ۵۱۹   کاربر ۱,۰۱۴   صفحه
۰۶/۲۱ ۸۳۸   کاربر ۱,۷۲۸   صفحه
۰۶/۲۰ ۸۹۲   کاربر ۱,۶۹۷   صفحه
۰۶/۱۹ ۹۱۵   کاربر ۱,۶۴۴   صفحه
۰۶/۱۸ ۹۲۷   کاربر ۱,۷۱۰   صفحه
۰۶/۱۷ ۹۲۳   کاربر ۱,۹۱۸   صفحه
۰۶/۱۶ ۳۹۰   کاربر ۶۶۰   صفحه
۰۶/۱۵ ۵۰۰   کاربر ۱,۰۸۴   صفحه
۰۶/۱۴ ۷۴۰   کاربر ۱,۴۹۴   صفحه
۰۶/۱۳ ۸۷۳   کاربر ۱,۶۸۲   صفحه
۰۶/۱۲ ۸۶۶   کاربر ۱,۸۰۷   صفحه
۰۶/۱۱ ۸۵۵   کاربر ۱,۵۴۵   صفحه
۰۶/۱۰ ۸۱۹   کاربر ۱,۵۹۳   صفحه
۰۶/۰۹ ۳۶۶   کاربر ۵۷۸   صفحه
۰۶/۰۸ ۳۳۵   کاربر ۶۰۳   صفحه
۰۶/۰۷ ۷۷۳   کاربر ۱,۷۶۹   صفحه
۰۶/۰۶ ۷۷۰   کاربر ۱,۳۱۸   صفحه
۰۶/۰۵ ۸۱۴   کاربر ۱,۵۵۱   صفحه
۰۶/۰۴ ۸۵۵   کاربر ۱,۶۸۹   صفحه
۰۶/۰۳ ۸۴۶   کاربر ۱,۵۱۸   صفحه
۰۶/۰۲ ۳۵۷   کاربر ۵۵۶   صفحه
۰۶/۰۱ ۴۲۱   کاربر ۶۸۵   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۵۵,۲۲۸ ۳ %

ساعت ۱ تا ۲
۳۵,۶۷۶ ۲ %

ساعت ۲ تا ۳
۲۴,۱۵۹ ۱ %

ساعت ۳ تا ۴
۱۵,۶۱۲ ۱ %

ساعت ۴ تا ۵
۱۲,۹۵۷ ۱ %

ساعت ۵ تا ۶
۱۳,۱۶۸ ۱ %

ساعت ۶ تا ۷
۱۹,۶۸۴ ۱ %

ساعت ۷ تا ۸
۴۹,۸۴۵ ۲ %

ساعت ۸ تا ۹
۱۱۶,۲۳۲ ۶ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۱۵۵,۰۸۰ ۷ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۱۷۳,۶۷۰ ۸ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۱۹۳,۳۴۳ ۹ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۱۷۹,۵۶۷ ۸ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۱۵۶,۸۸۰ ۷ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۱۳۶,۰۷۸ ۶ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۱۱۵,۹۹۱ ۵ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۹۹,۴۶۲ ۵ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۸۴,۴۲۲ ۴ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۸۳,۱۸۳ ۴ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۷۷,۳۹۷ ۴ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۷۷,۵۰۳ ۴ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۸۲,۲۶۸ ۴ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۸۱,۱۲۵ ۴ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۷۴,۱۹۰ ۴ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۱۹,۸۵۸,۵۵۷ ۵۸ %
ZZZ
ZZZ
۶,۸۲۳,۷۱۷ ۲۰ %
USA
USA
۱,۶۷۲,۷۱۸ ۵ %

۱,۶۳۲,۷۵۹ ۵ %
EU
EU
۱,۵۲۸,۰۹۶ ۴ %
DEU
DEU
۷۵۶,۲۰۸ ۲ %
GBR
GBR
۳۷۶,۵۳۲ ۱ %
RUS
RUS
۳۴۸,۰۵۷ ۱ %
ROM
ROM
۳۰۵,۷۲۲ ۱ %
FRA
FRA
۱۷۱,۵۷۲ ۱ %
CHN
CHN
۹۳,۳۶۳ ۰ %
ITA
ITA
۷۴,۴۶۹ ۰ %
NOR
NOR
۶۲,۰۰۹ ۰ %
TUR
TUR
۵۸,۲۲۲ ۰ %
POL
POL
۴۹,۳۵۳ ۰ %
FIN
FIN
۴۲,۴۴۶ ۰ %
CAN
CAN
۳۹,۲۷۶ ۰ %
DNK
DNK
۳۸,۸۹۰ ۰ %
UKR
UKR
۳۷,۴۱۱ ۰ %
AUS
AUS
۳۲,۶۸۸ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۳۸۴,۶۵۱ ۴۸ %
Firefox
Firefox
۲۰۷,۸۹۷ ۲۶ %
Mozilla
Mozilla
۵۶,۷۱۷ ۷ %
Safari
Safari
۴۲,۷۴۴ ۵ %
IE 8.0
IE 8.0
۳۵,۷۴۴ ۴ %
IE 11.0
IE 11.0
۱۷,۲۶۰ ۲ %
IE 9.0
IE 9.0
۱۳,۴۳۸ ۲ %
Other
Other
۱۲,۵۱۸ ۲ %
Opera
Opera
۸,۱۹۸ ۱ %
IE 7.0
IE 7.0
۷,۷۱۰ ۱ %
IE 6.0
IE 6.0
۴,۸۴۸ ۱ %
IE 10.0
IE 10.0
۴,۲۶۲ ۱ %
Edge
Edge
۱,۲۹۲ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Windows 7 ۲۶۴,۷۹۹ ۳۴ %
Linux ۱۷۴,۸۹۳ ۲۲ %
XP ۱۰۸,۲۷۷ ۱۴ %
Windows 2003 ۹۷,۴۸۳ ۱۲ %
iOS ۴۱,۱۷۰ ۵ %
Other ۴۱,۰۵۲ ۵ %
Windows 10 ۲۵,۳۶۵ ۳ %
Android ۱۸,۶۴۰ ۲ %
Windows 8 ۱۳,۱۵۲ ۲ %
Vista ۳,۱۸۲ ۰ %
FreeBSD ۶ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
سختی کار ۳,۸۹۷
مشاغل سخت و زیان آور ۲,۰۸۱
مشاغل سخت ۱,۷۴۴
مشاغل سخت وزیان آور ۹۲۶
ایمنی کار در ارتفاع ۷۸۸
مشاغل سخت وزیان اور ۷۷۷
اداره کل بازرسی کار ۶۶۶
لیست مشاغل سخت ۶۶۱
بازرسی کار ۵۹۵
سخت و زیان آور ۵۸۴
لیست مشاغل سخت و زیان آور ۵۸۳
مشاغل سخت و زیان اور ۵۷۳
حوادث ناشی از کار ۴۹۳
وزارت کار ۴۶۸
کار در ارتفاع ۴۵۱
کارهای سخت و زیان آور ۴۱۸
درخواست بررسی و تطبیق مشاغل بیمه شده در کارهای سخت و زیان آور ۳۵۸
سختی کار تامین اجتماعی ۳۴۶
سخت وزیان اور ۳۳۳
قانون سختی کار ۳۱۴
آیین نامه حفاظت و بهداشت کار ۳۰۲
شعار ایمنی ۲۹۶
اداره کار تهران ۲۸۴
سخت وزیان آور ۲۸۱
older news google.com/url?sa=?q=how to ۲۷۰
آیین نامه ایمنی کار در ارتفاع ۲۶۳
مشاغل سخت و زیان آور کدامند ۲۵۶
مشاغل سخت تامین اجتماعی ۲۵۴
اداره کار ۲۵۳
فرم مشاغل سخت و زیان آور ۲۳۷
فرم سختی کار ۲۲۷
آیین نامه های حفاظت و بهداشت کار ۲۲۶
سایت سختی کار ۲۲۴
اداره بازرسی کار ۲۱۹
آدرس وزارت کار ۲۰۵
شرایط سختی کار ۱۹۳
دیه حوادث ناشی از کار ۱۹۱
سختی زیان اور ۱۸۸
بازرسی اداره کار ۱۸۷
مشاغل سخت وزیان آور کدامند ۱۷۶
فرم ۱۷۶
سخت و زیان اور ۱۶۸
bazresikar.mcls.gov.ir ۱۶۴
کارهای سخت وزیان اور ۱۶۲
سختی کار بیمه تامین اجتماعی ۱۶۱
کارهای سخت وزیان آور ۱۵۸
لیست مشاغل سخت از نظر بیمه ۱۵۷
لیست مشاغل سخت وزیان آور ۱۵۷
شعارهای ایمنی ۱۵۱
بازرس کار ۱۴۹